Motsättningarnas Malmö under lupp

Staden och kapitalet – Malmö i krisernas tid
Ståle Holgersen
Daidalos 2017


”I våra dagar tycks allting gå havande med sin egen motsats.” Karl Marx-citatet från 1856 fångar hur så många av våra innovationer och framsteg paradoxalt nog också leder till att vår tillvaro förminskas och fördummas. Citatet är träffande även för vår tids innovationer och samhällsbyggen och avlockas olika betydelser gång på gång i Ståle Holgersens bok Staden och kapitalet – Malmö i krisernas tid.

Det postindustriella Malmö är i dag lika omtalat för spektakulära arkitekturprojekt och ekologisk hållbarhet i Västra Hamnen som för fattigdom, segregation och social oro. Hur hamnade staden där? Staden och kapitalet gör en hyperaktuell djupdykning i det samtida stadsbyggandet med nyliberala premisser och mekanismer, men också i dess legender, myter och önsketänkanden. Malmö med sina tydliga motsättningar och hanterbara skala visade sig vara ett perfekt studieobjekt för en marxistiskt orienterad urbanforskare. Boken är en lättläst omarbetning av Holgersens doktorsavhandling och tonen är på en gång engagerad och indignerad, hoppfull och lätt ironisk.

Malmös kriser från 1800-talet till i dag utforskas på ett överblickbart sätt och placeras i en större kontext. Vi ser på hur samspelet mellan det lokala och globala, mellan staden och kapitalet, formar våra liv. Hur Malmö stad de senaste två decennierna berett kapitalet plats och manöverutrymme genom en ekonomisk politik och planering som förstärkt skillnaderna mellan rika och fattiga. Utan att vara plakatpolitisk visar Holgersen hur hegemonisk berättelsen om staden som tillväxtmotor är, och hur den påverkar planeringen av våra städer. På ett nyfiket och prövande sätt granskas och ifrågasätts många av stadsutvecklingens luddiga begrepp bortom de klichéartade förenklingar vi möter i visionsdokument, på konsensussökande seminarier och i självvalda filterbubblor.

Katarina Rundgren är arkitekt