Ohboy relaterar till Stapelbäddsparken med materialval, siktlinjer, fönstersättning. Foto: Ole Jais

Cykelvision

Redan i den Kasper Salinprisade debuten Urbana villor visade Hauschild + Siegel en modig inställning. På bästa sätt lät de oss inse att flerbostadshuset är en outforskad genre långtif...

Logga in för att läsa artikeln.