Trots den täta bebyggelsen och stora glaspartier är husen utformade och placerade för att ge privata uteplatser och lite insyn. Foto: Emmy Jonsson

Nominerad Ung Svensk Arkitektur: Lilla Fjellsholmen av CREAM Architects

Efter tre decennier av allt större förfall hade tiden slutligen sprungit ifrån Volvos semesterby på Lilla Fjellsholmen utanför Kungälv. De övergivna sportstugorna från 1950-talet skulle rivas, och arbetet med att utveckla ny bebyggelse på platsen pågick. Planen för området, som totalt ska rymma 60 hus för fritids- eller permanentboende i en serie specialritade typhus för platsen, togs fram som ett examensarbete på Chalmers i dialog med fastighetsutvecklaren. Ambitionen var att utgå från det traditionella sättet att bygga på västkusten, där tätt placerade hus som aldrig står på odlingsbar mark och aldrig på bergens topp är några av karaktärsdragen. Med hjälp av digitala modelleringsverktyg kunde husens placeringar prövas för att hitta ett optimalt förhållande mellan parametrar som mycket utsikt, lite insyn, placering i terrängen, sollägen, helhetsintryck och en byggbar slutprodukt. De första trettio husen står nu färdiga, utan att några sprängningar gjorts på plats. Husen står i stället på betongplintar, som bitvis blir höga skulpturala pelare.

Både privata och offentliga trädäck är väl anpassade efter naturen. Formspråket med det skyddande skalet har inspirerats av en stuga från 50-talet som tidigare stod på ön. Foto: Emmy Jonsson
Både privata och offentliga trädäck är väl anpassade efter naturen. Formspråket
med det skyddande skalet har inspirerats av en stuga från 50-talet som tidigare stod på ön. Foto: Emmy Jonsson

De visningshus som ritades helt och hållet av arkitekterna och uppfördes inför försäljningsstarten av området visar allra tydligast hur visionen sett ut. Hus med enkla sadeltaksformer, träspån på både tak och fasad och en idé om en planlösning som kan utvecklas över tid. I Cream Architects arbete med området syns både en djupgående förståelse för platsen, kontexten och det traditionella bebyggelsemönstret samtidigt som resultatet är tydligt samtida och relevant för dagens behov.

Lilla Fjellsholmen är ett fint exempel på ett sätt att bo alldeles utanför storstäderna som gör fritidsboendet överflödigt. Detta är ju inget lågprisalternativ, men det är ett alternativ till att ha lägenhet i stan och sommarhus i skärgården. De små tomterna och den täta bebyggelsen blir en ytsnål lösning, som visar att det går att uppnå hög kvalitet i boende samtidigt som mark- och naturresurser används med varsamhet. Svensk landsbygd, oavsett om det är skärgård eller inland, har ofta dilemmat att det saknas en social kontext, hur fin naturen än är. Här formar den nya bebyggelsen också ett tydligt grannskap, där det redan uppstått en spontan och naturlig kontakt mellan de boende.

Den platsspecifika placeringen av huvudbyggnad och komplementhus gör att varje tomt får sina unika mellanrum och utblickar. Foto: Emmy Jonsson
Den platsspecifika placeringen av huvudbyggnad och komplementhus gör att varje tomt får sina unika mellanrum och utblickar. Foto: Emmy Jonsson

 

FAKTA
Lilla Fjellsholmen, Kungälv

Arkitekt: CREAM Architects genom Filip Karlén, Gustav Johansson & Marcus Stark Ort: Vedhall, Kungälvs kommun Beställare: Lilla Fjellsholmen AB Byggår: Första etappen om 30 hus färdigställd 2017.

Juryn består av:
Björn Ekelund, planerare och arkitekt MSA, Warm in the Winter.
Ylva Frid, arkitekt SAR/MSA, Bach Arkitekter.
Gabriella Gustafson, inredningsarkitekt och möbeldesigner MFA, TAF arkitektkontor.
Katarina Rundgren, ordförande, arkitekt SAR/MSA, Testbedstudio.