Halvön Bungenäs. Landskapet med det gamla stenbrottet och kalkladan/kalkugnarna i väster. Foto: Bruno Ehrs

Nominerad Ung Svensk Arkitektur: Bungenäs av Skälsö Arkitekter

Det är lätt att inse att Bungenäs hade kunnat bli något helt annat än vad det är nu. Hårt eller okänsligt exploaterat, avstängt och privatiserat eller bara bortglömt och otillgängligt. Det 165 hektar stora området på Gotlands nordöstra spets var militärt övningsområde fram till 2006, och spåren efter den tiden syns överallt i landskapet. När försvarsmakten sålde marken, snappades det upp av ett stort byggbolag som planerade att riva den befintliga bebyggelsen och uppföra nya småhus. Så blev det lyckligtvis inte. En privat entreprenör lyckades köpa loss Bungenäs, skyddade de befintliga byggnaderna och lät sen Skälsö Arkitekter arbeta fram en detaljplan för området som på ett varsamt sätt skulle tillåta ny bebyggelse.

Byggnad 18, tillbyggnad med fasad i cortenstål. Befintlig bunker i bakgrunden. Foto: Anna Sundström
Byggnad 18, tillbyggnad med fasad i cortenstål. Befintlig bunker i bakgrunden. Foto: Anna Sundström

Planen är en noggrant studerad anvisning för hur 130 tomter för fritids- eller permanentbostäder kan bebyggas utan att områdets karaktär drastiskt förändras. Glest placerade, och utan några staket eller andra avgränsningar, så att det fortfarande ska gå att ströva fritt i naturområdet. På vissa av tomterna ingår en bunker, som varsamt kan anpassas för nya ändamål. Andra bunkrar är skyddade som tidsdokument över platsens militära historia. Skälsö har även fått rita ett antal privata byggnader på tomterna i området, däribland Savannen 12 (Byggnad 18) och Byggnad 104 – projekt som båda håller en ovanligt hög arkitektonisk nivå. De realiserade byggnaderna låter oss uppleva hur planens intentioner fungerar i verkligheten.

Byggnad 104, ny byggnad i stående, brädformad, platsgjuten betong. Foto: Bruno Ehrs

Hela området präglas av en intressant spänning mellan lyx och folklighet som går igen på många plan. Byggnad 104, som tidigare rymde en av områdets stora luftvärnskanoner, har i Skälsös händer omvandlats till en suggestiv privatbostad i en kategori helt för sig själv. Här finns en nivå av exklusivitet som är ovanlig för svenska förhållanden, samtidigt som detta projekt samexisterar med en plats som är öppen och tillgänglig för vem som helst – även för de fritt betande fåren. Det privata byggandet sker inte på bekostnad av allmänhetens tillgång till området. De bevarade byggnaderna vid områdets gamla kalkindustri har med små medel utvecklats till ett slags offentlig plats. Att alla arbeten i området har gjorts i ett konsekvent samarbete med lokala entreprenörer från Fårösund har starkt bidragit till projektets förankring på platsen och till att stärka den lokala ekonomin.

Arkitekterna har rört sig ledigt mellan såväl stadsbyggnadskonst, landskapsgestaltning och planering som transformation, nybyggnad och inredning. På Bungenäs visar Skälsö Arkitekter upp en imponerande förmåga att hantera både en komplex helhet och finstilta detaljer.

 

FAKTA
Bungenäs, Gotland

Arkitekt: Skälsö arkitekter genom Erik Gardell, Joel Persson, Lisa Ekström, Mats Håkansson, Axel Wolgers Plats: Bungenäs, Gotland Beställare detaljplan: Aktiebolag Bungenäs Kalkbrott Entreprenör: Joachim Kuylenstierna Beställare Savannen 12 och Byggnad 104: Privat År: 2012–2017.

Juryn består av:
Björn Ekelund, planerare och arkitekt MSA, Warm in the Winter.
Ylva Frid, arkitekt SAR/MSA, Bach Arkitekter.
Gabriella Gustafson, inredningsarkitekt och möbeldesigner MFA, TAF arkitektkontor.
Katarina Rundgren, ordförande, arkitekt SAR/MSA, Testbedstudio.