Fotograf: Matti Östling

Intervju med Kerstin Brunnberg: ”Fler arkitekter borde skriva”

Hej Kerstin Brunnberg,

du lämnade nyligen över chefsposten på Arkdes till journalisten Kieran Long och nu blir du styrelseordförande för Arkitektur Förlag. Vilken blir din främsta uppgift på den nya posten, som du ser det?
– Min uppgift blir likartad den jag hade på Arkdes. Det handlar om att medverka till att det sprids kunskap om arkitektur, landskapsarkitektur och stadsplanering. Det är områden som bevakas alldeles för lite i media trots att de påverkar allas vår vardag.

Varför är arkitekturbevakningen så bristfällig, tror du?
– En bidragande orsak är att arkitekterna är ganska tillbakadragna i debatten. Fler arkitekter borde skriva, inte minst för att arkitekturjournalistik, -litteratur och -kritik kräver kunskap. Det finns några få andra som tar sig an området med kunskap, men de är inte tillräckligt många. Det gäller ju också att tala om arkitektur på ett sätt som är begripligt för en större publik. Radio Skaraborg gör just nu en programserie om lokal arkitektur. Sådana satsningar är föredömliga.

Hur ser du på vikten av arkitekturkritik?
– Det finns kritik på litteratur-, film-, konst-, teater- och dansområdena, så självklart bör det finnas kritik också på arkitekturområdet. Idag är tidskriften Arkitektur ett av få forum för arkitekturkritik, men både kritik och annan oberoende arkitekturjournalistik borde förekomma mer också i andra medier. Att en kunnig person ger sig tid att analysera en byggnad, ett landskap eller en stadsplan är naturligtvis sådant som bidrar till områdets utveckling.

Det låter som att du inte tycker att arkitektur är det ”smala” område det idag betraktas som i media?
– Det finns ett brett intresse för arkitektur! Det syns till exempel på de många arkitekturvandringar som arrangeras. De är ofta mycket efterfrågade. Det finns också ett stort intresse hos barn ­ – Arkdes framgångsrika pedagogiska verksamhet blev en glad överraskning för mig när jag började jobba där. Det är viktigt att bygga vidare på det intresset.

 

 

 

 

Annica Kvint
Annica Kvint är redaktör på tidskriften Arkitektur. Hon är också verksam som arkitektur- och designkritiker i Dagens Nyheter och har en bakgrund bland annat som chefredaktör för tidskriften Form.