”Den nya formen ska vara härlig att läsa!”

Ny form och ny logga. Från och med nummer fem får Tidskriften Arkitektur ett nytt utseende och några nya inslag i innehållet. Avgående chefredaktör Julia Svensson berättar om arbetet med omgörningen av tidningen. 

Hur gick tankarna kring arbetet med den nya formen?
– Senast Arkitektur redesignades var 2013. Men en tidskrift utvecklas hela tiden och det var dags att uppdatera Arkitekturs form så att den bättre passar innehållet. Jag ville framför allt ha ett tydligare journalistiskt tilltal, något jag har arbetat med under åren som chefredaktör. Arkitekturen och samhällsbyggandet är komplexa ämnen som få bevakar djupare – redaktionens uppgift är hitta och att lyfta upp de brännande diskussionerna! Här hjälper formen till. Sedan är den nya formen härlig att läsa! Den har en luftiga och intellektuell atmosfär.

Kommer innehållet att förändras?
– Arkitektur kommer att fortsätta satsa på det som gör tidskriften unik: aktuell fördjupning! Projektkritiken är fortfarande en viktig beståndsdel, och härvill vi lyfta fram mer av detaljer, process och ritningar. Min ambition är också att genomsyra innehållet med den fråga som dominerar det första numret av den nya formen: Vad kan arkitekturen göra för klimatet? Men detta är givetvis upp till min efterträdare.

De grafiska formgivarna bakom Arkitekturs nya utseende är Stefania Malmsten och Ulrika Hellberg på byrån MalmstenHellberg. Hur gick tankarna när detillfrågades?
– MalmstenHellberg tillhör formgivareliten och jag har följt Stefania Malmstens arbete länge. Jag är lycklig att de ville ta sig an uppdraget, det har varit fantastiskt spännande och lärorikt att jobba ihop!

 

 

 

Emilia Strandh Holmqvist
Emilia Strandh Holmqvist är webbredaktör för tidningen Arkitektur. Hon har en bakgrund som kulturjournalist och redaktör.