Rörbäck Forest Retreats två träbyggnader, ladan till vänster och mangårds­­byggnaden till höger med orangeriet på gaveln, bildar en sammanhållen plats med en riktning mot skogen. Foto: Petra Gipp Studio.

Ett lågmält dån

En reducerad palett och precisa tillägg ger Rörbäck Forest Retreat en sammanhållen kraft. Per Bornstein betraktar en arkitektur som med små medel når ett maximalt uttryck. Petra Gipp har öve...

Logga in för att läsa artikeln.