Bromma kyrka är en av Stockholms äldsta byggnader som ännu har samma funktion som när den byggdes. Västfasaden på den senaste tillbyggnaden syns till vänster i bilden. Foto: Teo och Hugo Losman Nädele

Ett hörn av evigheten

Sedd över tid är Bromma kyrka ett av Stockholms mest använda rum. Benjamin Mandre betraktar både rummets alldaglighet och dess förening med historien. 
 Det tål att funderas på att en av S...

Logga in för att läsa artikeln.

Mer innehåll om ämnet