Längs verandan spelar den tydliga rytmen av pelare och balkar mot stora, geo­­­metriska fönsteröppningar. Foto: Mikael Olsson.

En resa i rummet

Den japanska folkliga arkitekturen förde samman beställare och arkitekt och lade grunden för ett fritidshus med stor särart i ett nätt format. Rasmus Wærn påminns om den ”konstlösa” byggna...