På en kuperad och skogbevuxen mark bildar Parhus Stureby en liten by av ljusa träbyggnader, med uteplatser och gräsytor för lek och umgänge. Foto: Mikael Olsson.

Bygemenskap på höjden

I villaförorten tätnar kampen om marken allteftersom gluggarna fylls igen. Dan Hallemar ser möjligheter till gemenskap men också en allt svagare relation mellan byggnad och landskap. Man blir p...

Logga in för att läsa artikeln.