På en kuperad och skogbevuxen mark bildar Parhus Stureby en liten by av ljusa träbyggnader, med uteplatser och gräsytor för lek och umgänge. Foto: Mikael Olsson.

Bygemenskap på höjden

I villaförorten tätnar kampen om marken allteftersom gluggarna fylls igen. Dan Hallemar ser möjligheter till gemenskap men också en allt svagare relation mellan byggnad och landskap. Man blir p...