Staden #91 – Staden och känslorna

Äckel. Nervositet. Melankoli. Passion. När städer förändras förhandlar människor med den nya staden genom sina känslor. Om man då gör en karta över staden där man ritar ut dessa enskilda känslor, kan man i vissa tider ana trådar som löper samman, tvinnas till känslovävar. En stadens underliggande temperament, en färgskala, från dystert blått till nervöst rött, mellan kväljande svart och flegmatiskt gult.