Arkitektur nr 5/2017 ute nu!

I höstens första nummer besöker Arkitektur nya Vallastaden i Linköping, inför boutställningen i 2–26 september.

Vi granskar stadsplanen av Okidoki!, som har småskalighet och blandstad som tema. Vi strosar längs Broparken av White, som löper genom området, och i 02Landskaps park Paradiset, som delvis består av odlingslotter. I en essä analyserar Katarina Rundgren Vallastadens estetik – här syns tydligt att variation och ornament är på modet igen. Claes Caldenby spanar bakåt till 1970-talets planering i Linköping och jämför med Vallastadens hipsterurbanism.

Utöver det gör vi vårt bästa för att förlänga sommaren för er läsare. Därför bjuder vi också på tre nya fritidshus i det här numret, av Bornstein Lyckefors, Arrhov Frick och Petra Gipp.

Beställ det nya numret här!