Nytt nummer av Arkitektur ute nu!

Bevara eller riva och bygga nytt?

Att förhålla sig till historien är arkitekturens eviga uppgift. I det nya numret av Arkitektur fördjupar vi oss i det befintligas värde. Ur ett kortsiktigt ekonomiskt perspektiv är det oftast enklast att riva och bygga nytt. Men hur klokt är detta på längre sikt?

I två av Malmös äldre industriområden som ska förändras är ambitionen att ta hänsyn till miljön som redan finns. I Varvsstaden vill man bevara de historiska miljöerna. I stadsdelen Sofielund, också föremål för nya planer, finns redan över 1000 små och stora företag. Här ställer Victoria Percovich på White Arkitekter frågan: vems definition av värde och utveckling är det som får styra i stadsbyggnadsprocessen?

 Vi besöker tre nya byggnader, som är olika sorters tillägg i äldre miljöer: Värtaverket KVV8 i Stockholm av Urban Design är en helt ny byggnad i en äldre industrimiljö. Carlanderska sjukhuset i Göteborg av White är en ny tegeltillbyggnad, tydligt inspirerad av det äldre sjukhuset. Kv Armaturen i Lund av Kamikaze är en roströd tillbyggnad som tydligt bryter av mot armaturfabriken från förra sekelskiftet.

Dessutom tittar vi in i Biblioteket No.5, en gammal skola i Stockholm som byggts om till exklusiva bostäder av Mats Theselius och Jägnefelt Milton.

Köp det nya numret här

Är du ännu inte prenumerant? Tryck här för att teckna din prenumeration idag.