Byggnad 18, tillbyggnad med fasad i cortenstål. Befintlig bunker i bakgrunden. Foto: Anna Sundström

Vinnare Ung Svensk Arkitektur-priset 2017

Bungenäs, Gotland. Skälsö Arkitekter

Skälsö Arkitekter har vunnit tidskriften Arkitekturs pris Ung Svensk Arkitektur, USA, för deras på en gång varsamma och konstfulla omhändertagande av Bungenäs. De hade kunnat få nästan vilket pris som helst för detta arbete. Inte bara för att det är så förtjänstfullt gjort. De har, liksom sin beställare vilken också bör äras, förstått det verkliga värdet i att göra så lite som möjligt. Det är stort. Men de har också arbetat just så gränsöverskridande som yrket i sina bästa stunder är. Platsen gör inga stora skillnader mellan landskapet, arkitekturen och byggnadsvården. Styrkan ligger i deras sömlösa förening.

Det finns naturligtvis också en oerhörd styrka i bunkrarna. Ett snitt igenom en massiv betongmur som gjordes för att motstå de mest aggressiva angrepp mänskligheten förmådde, blir ofrånkomligt ett tilltag som sätter spår i de människor det möter. Vi dras till kraften och tystnaden hos platser som Bungenäs. De berättar om insatser som går bortom individen. Det omänskligt tunga sätter naturen främst. Allt, också de tillägg som Skälsö Arkitekter har tillfört platsen, underordnar sig naturens realism. Arkitekturen blir i ordets verkliga mening elementär. Kategorierna är hämtade från platsen. Bungenäs beskrivs med betong, jord, ljus och vatten.

Att göra så lite som möjligt, skulle kunna leda tankarna till en själlös minimalism. Men det är snarare viljan att berika upplevelsen med konstfulla grepp som gör att platsen bibehållit, och förstärkt, sin energi. I debutpris som USA brukar man behöva se med tolerans på överdrifter och i stället tänka
på ambitionerna. Så är det inte här. Arbetet med den gotländska halvön vittnar om mognad och om sublimerade kunskaper i arkitekturens historia och nutid. Det är många som har mycket att lära av det Skälsö arkitekter skapat av vårt fasta försvar.