Trädgårdarna. Foto: Johan Fowelin

Vinnare Bostadspriset 2017

Trädgårdarna. Marge Arkitekter

Det är intressant att årets bostadspris går till ett vård- och omsorgsboende då bostaden ofta utgör en merpart av livsmiljön för äldre. Konkurrensen av Chokladfabriken med ombyggnation av fabriks- och kontorslokaler till bostäder och nybyggnaden Zenhusen i Norra Djurgårdsstaden utgör inspirerande bostadsprojekt. Trädgårdarna (Arkitektur 3/2017) tar dock med rätta hem priset och flyttar horisonten för vad ett boende kan, och bör, vara.

Trädgårdarna är ett inlevelsefullt och välgrundat förslag på hur bostäder för den senare delen av livet kan se annorlunda ut. Med nära tillgång till växtlighet och trygga utemiljöer kan de boende få stimulans för alla sinnen och följa årstiderna. Dispositionen av lägenheter mot yttre fasaden ger privata rum med utblickar, medan kärnan är den mest livfulla delen där rörelsestråken är förlagda med en överblick över innergårdarna. Utformningen med slutna inre gårdar möjliggör en större självständighet för de boende att själva orientera sig och ta promenader runt i huset och ute.

Den här typen av omsorg om och förståelse för målgruppen är ovanlig i dagens äldrevårdsmiljöer.

Arkitekterna visar med Trädgårdarna att det går att höja ribban rejält – ett föredöme för liknande boenden. Arkitekturen har fått en avgörande påverkan på livskvaliteten för slutanvändaren. Boende med olika förutsättningar kan få ett varierat vardagsliv med både gemenskap och avskildhet samt trygghet och utmaningar. Det är resultatet av en idogt arbete för att få igenom höga arkitektoniska och sociala mål i en tid när kvantitet och hög byggtakt dominerar.

Du som är prenumerant kan läsa mer om Trädgårdarna här