Sveriges bästa arkitekter under 40

Vem blir Sveriges bästa arkitekt under 40? Tre nominerade har nu utsetts inför tidskriften Arkitekturs pris Ung Svensk Arkitektur, som delas ut på Arkitekturgalan den 28/11:  Skälsö arkitekter för arbetet med Bungenäs på Gotland, YR/JZ för bibliotek Goethe/Cervantes i Stockholm och CREAM Architects för Lilla Fjellsholmen utanför Kungälv. Priset fokuserar på den unga generationen, nya tendenser eller kort och gott framtiden. I vilken riktning driver de unga arkitekterna utvecklingen, hur tolkar och påverkar de tidens anda?

I år var uppgiften att välja ut tre nominerade till priset kanske svårare än någonsin. Högen av inskickade bidrag var full av välgjorda och intressanta projekt, vilket gjort det till en utmaning att jämföra dem sinsemellan. Dessutom syntes en förändring där den tidigare dominerande kategorin av villor och sommarhus, projekt som är ett vanligt första eget uppdrag, inte längre var i majoritet. Visserligen fanns flera riktigt fina privata hus bland bidragen, men mängden stora och komplexa projekt – flerbostadshus, kontor, industri och detaljplaner – som hanteras av unga arkitekter var slående. Det tycks som att den högkonjunktur som rått ett tag faktiskt banat väg för små och nystartade kontor att kliva fram och ta ansvar för avancerade uppdrag redan från start.

Det hade utan problem gått att lyfta fram minst fem projekt som varit värda att nominera, men till slut enades juryn om de tre bidrag som presenteras i Arkitektur nr 7/2017.  Av dem behandlar två stycken hela områden, där arkitekterna ansvarat för att gestalta allt från den övergripande skalan ner till byggnadsdetaljer. Det känns väldigt roligt – och viktigt – att kunna visa att unga, svenska kontor ledigt hanterar dessa uppgifter. Bungenäs på Gotland av Skälsö Arkitekter och Lilla Fjellsholmen norr om Göteborg av CREAM Architects är projekt med stora olikheter, men med en gemensam nämnare i intresset för och förmågan att relatera till en befintlig kontext på ett känsligt och kreativt sätt. Detta drag delas även av den tredje nominerade i buketten, bibliotek Goethe/Cervantes av YR/JZ, där en ombyggnad gjorts med små medel men stor träffsäkerhet. Där syns en förmåga att greppa beställarens behov och hitta lösningar som får ett plus ett att bli tre eller ännu mer, något som höjer lägstanivån för vad ett arkitektuppdrag kan och bör innebära.

Under juryns diskussioner kom ofta begreppet ”stadsbyggnadskonst” upp. Det vill säga den aspekt av arkitekturen som inrymmer att gestalta en hel miljö, med tydligt avstamp i platsens karaktär och kontext, där rummen mellan husen är lika viktiga som husen i sig. Stadsbyggnadskonst som något väsensskilt från det i dag betydligt vanligare begreppet ”planering” – ett ord som lätt leder in i en situation där rationalitet och ekonomi har företräde snarare än de sinnliga kvaliteterna på en plats. Stadsbyggnadskonst som något nödvändigt, som en möjlig motkraft mot den slentrianmässiga massproduktion av håglösa miljöer som pågår på många håll i dagens uppskruvade byggtakt.

Ett fenomen att notera är att alla dessa projekt är initierade av privata aktörer. Initiativet i planeringen kommer alltså inte från det offentliga. Ett karaktärsdrag för vår tid. Därmed uppstår en diffus situation kring hur bra offentliga rum och platser ska skapas när nya områden bebyggs. Det finns inte alltid några tydliga direktiv. Men trots bristen på sådana så visar årets nomineringar hur arkitekterna ändå kan finna vägar för att värna det allmänna. I alla årets nomineringar har man på olika sätt, och i olika skalor, visat en stor omsorg om de gemensamma, publika, rummen.

Stort tack till alla som skickat in bidrag, det har varit ett verkligt nöje att få ta del av dem.

Läs mer om de nominerade arkitekterna och deras projekt här:
Skälsö arkitekter, Bungenäs
YR/JZ , bibliotek Goethe/Cervantes
CREAM Architects,Lilla Fjellsholmen

Juryn består av:
Björn Ekelund, planerare och arkitekt MSA, Warm in the Winter.
Ylva Frid, arkitekt SAR/MSA, Bach Arkitekter.
Gabriella Gustafson, inredningsarkitekt och möbeldesigner MFA, TAF arkitektkontor.
Katarina Rundgren, ordförande, arkitekt SAR/MSA, Testbedstudio.