Nytt nummer ute nu!

I detta nummer strövar vi i det sociala landskapet. Parken, stadsrummet, kajen, torget, gravlunden; alla framställer möjligheter till sociala möten. Men mänsklig aktivitet är bara en faktor, allt levande har sina livsbetingelser att väga in i rummet.

Det sociala landskapet

Det är genom landskapsarkitekturen som det finns möjlighet att hantera skyfall och på andra sätt balansera klimatförändringens effekter och bidra till ekologisk mångfald och olika arters, däribland människors, välmående. Att lära av extremlägen är alltid viktigt, men i klimatförändringarnas tidevarv är det fullständigt livsavgörande. Läs mer om hur en ny stadsdelspark planerats för att både kunna ta emot besökare av alla arter och tunga skyfall.

Allt fler uterum har allt fler uppgifter, utöver att vara rum för uteliv. Genom fem projekt undersöker vi landskapsarkitektur som skapar förutsättningar för ett offentligt rum att rymma både avskildhet, gemenskap och tillgänglighet.

Projekt i nummer 6:

Nordisk djungel, Lund: Edge of Landscape
Askgravlund Askims församling, Askim: Sweco
Kärrtorps centrum, Stockholm: Nyréns
Clemenstorget, Lund: White
Norrtälje hamn: Sydväst arkitektur och landskap