Nytt nummer ute nu!

Att bilda skola är att skapa något avgörande för framtiden. Ett av de mest avgörande arkitekturuppdragen för välfärdssamhällets framväxt och utveckling är lärandemiljöerna. I dessa kan man avläsa samhällets ambitioner och visioner för lång tid framöver, liksom vår tids inställning till kunskap och bildning. Vi presenterar fyra aktuella projekt, från grundskola till högskola, och ställer också frågan om samlokalisering av gemensamma publika byggnader. Är det möjligt att använda skolan dygnet runt? Hinner regelverken med? Arkitekter såväl som beställare är väl medvetna om utformningens betydelse för skolan som ett byggt framtidslöfte. Hur bildar arkitekturen skola idag?

Projekt som presenteras i nr 2/21:

• Kunskapshuset, Gällivare, Liljewall och MAF arkitektkontor

• Humanisten, Göteborg, KUB Arkitekter 

• Mälardalens högskola, Eskilstuna, AIX + 3XN

• Ängsdals skola, Malmö, Stadstudio