Nytt nummer av arkitektur ute nu!

Bevara eller riva och bygga nytt?

Att förhålla sig till historien är arkitekturens eviga uppgift. I det nya numret av Arkitektur fördjupar vi oss i det befintligas värde. Ur ett kortsiktigt ekonomiskt perspektiv är det oftast enklast att riva och bygga nytt. Men hur klokt är detta på längre sikt?

I två av Malmös äldre industriområden som ska förändras är ambitionen att ta hänsyn till miljön som redan finns. I Varvsstaden vill man bevara de historiska miljöerna. I stadsdelen Sofielund, också föremål för nya planer, finns redan över 1000 små och stora företag. Här ställer Victoria Percovich på White Arkitekter frågan: vems definition av värde och utveckling är det som får styra i stadsbyggnadsprocessen?

Vi besöker tre nya byggnader, som är olika sorters tillägg i äldre miljöer: Värtaverket KVV8 i Stockholm av Urban Design är en helt ny byggnad i en äldre industrimiljö. Carlanderska sjukhuset i Göteborg av White är en ny tegeltillbyggnad, tydligt inspirerad av det äldre sjukhuset. Kv Armaturen i Lund av Kamikaze är en roströd tillbyggnad som tydligt bryter av mot armaturfabriken från förra sekelskiftet.

Dessutom tittar vi in i Biblioteket No.5, en gammal skola i Stockholm som byggts om till exklusiva bostäder av Mats Theselius och Jägnefelt Milton.