Nytt nummer av Arkitektur!

Vi inleder jubileumsåret 2021 med ett nummer ägnat de publika rummens inredningsarkitektur. Hur kan dessa rum stödja det gemensamma, samtidigt som det mänskliga mötet måste omfattas av helt nya rumsliga lösningar? Med mycket av fjolårets liv levt inomhus i det privata tänker vi på den dag då vi återigen kan mötas obehindrat i samhällets gemensamma rum. I detta nummer visar vi interiörer som rymmer vår historia och vår framtid såsom den var menad att delas mellan människor. Välkommen in i värmen!

Projekt som presenteras i nr 1/21:

Stadsarkivet Liljeholmskajen, Ahrbom & Partner

Magasin III, DinellJohansson

Hörsalen, Hallands konstmuseum, Jenny Nordberg 

Medborgarhuset, Nyréns arkitektkontor

Köp ditt lösnummer HÄR.