Veronica Hejdelind om vår tids urbana pionjärer: "Precis som pionjären Laura Ingalls i Lilla huset på prärien lever de långt ifrån matvaruaffärer, skolor, vårdcentral och kollektivtrafikanslutning."

Byggnation, Aiming & Urban Pioneer – tre begrepp i tiden.

Claes Caldenby, Annica Kvint och Veronica Hejdelind presenterar Byggnation, Aiming och Urban Pioneer som tre begrepp i tiden.

Byggnation
Byggnation är förvisso inget nytt ord, men desto mer jargong. Terminologicentrum, tidigare Tekniska nomenklaturcentralen (TNC), skriver att det tillhör ”allmänspråket” och inte hör hemma i ”vårdat fackspråk”. Ordet har varit uppe för diskussion på TNC flera gånger sedan 1949 och ”avråddes för första gången i fackspråkliga sammanhang 1966”. Frågan är om det ens hör hemma i vardagsspråket. Byggnation kan betyda både bygge som process och byggnad som produkt, två ord som är såväl kortare som precisare. Språkligt är det en skvader, en latinsk ändelse på en germansk stam. Kort sagt ett onödigt ord som vi försöker hålla borta från Arkitekturs spalter. Fast nu slapp det förstås in, förhoppningsvis för sista gången.
C.C

Aiming
Swedish Design Moves är en plattform initierad av den svenska regeringen. Med målet att öka det internationella intresset för svensk arkitektur, design och mode turnerar, inom ramen för initiativet, inte minst utställningen med den tragiskt tidstypiska titeln Aiming for Democratic Architecture. För vad betyder aiming? Jo, ”sikta mot”, ”leta efter”. Kanske ska man läsa utställningstiteln som en temperaturmätare på det politiska läget i landet? Leta efter demokratisk arkitektur – en utställning med obestämda hälsningar från landet som just nu också till exempel ”letar efter” en bostadspolitik?
A.K

Urban Pioneer
I slutet av 1900-talet var den urbane pionjären en konstnär som flyttade in i övergivna industrilokaler i nedgångna innerstadsområden för att åtnjuta låg hyra, högt i tak och toleranta grannar. Vår tids urbana pionjärer slår ned sina bopålar i lågexploaterad vildmark, ett slags urban frontier. Precis som pionjären Laura Ingalls i Lilla huset på prärien lever de långt ifrån matvaruaffärer, skolor, vårdcentral och kollektivtrafikanslutning. Lika trångbodda, men i nybyggda bostäder av lägre kvalitet och högt skuldsatta, förväntas de precis som tidigare pionjärer med sin blotta närvaro bidra till stadsutveckling och värdeökning på fastigheter. Dags att lasta vagnen och dra?
V.H