Fulfillment center, planerad reträtt & framtidsgata

Gator som byter skepnad och hus som flyttas. Det är en del av morgondagens stadsutveckling, antyder det här numrets tre aktuella uttryck.

Fulfillment center

När e-handelsjätten Amazon etablerar sig i Sverige står en 15 000 kvadratmeter stor lagerlokal i Eskilstuna redo att ta emot varor och personal. Sverige får därmed sitt första så kallade fulfillment center. Amazon driver runt 175 sådana över hela världen – lager- och distributionslokaler där deras produkter plockas, packas och skickas i väg. Ovanför entrén till samtliga fulfillment centers syns företagets motto: ”Arbeta hårt. Ha kul. Skapa historia.” Internt på Amazon lär etableringsprojektet i Sverige ha haft arbetsnamnet Project Dancing Queen. När man läser om arbetsvillkoren och arbetsmiljön i Amazons fulfillment centers känns Money, money, money mer träffande, medan den svenska fackföreningsrörelsen förmodligen känner mer för ABBA-låten SOS.

Veronica Hejdelind

Planerad reträtt

I våras beslutades om en två meter hög vall på Falsterbonäset mot vågorna och det stigande havet. Ingenjören Gerald Galloway konstaterade 1994, i en officiell rapport om översvämningar kring Mississippifloden i USA, att ”det finns två sorters fördämningar, de som har brustit och de som kommer att brista”. Det är alltså sårbart att luta sig mot vallar som skydd för liv och egendom. Vallarna kan också i sig leda till att man tar större risker, som att bygga mer bakom vallen om det är vad som förväntas av samhällsbygget. Nu har man i USA börja anamma ett annat sätt att hantera riskerna: planerad reträtt. I augusti inledde The Federal Emergency Management Agency i USA ett nytt program där man i stället för att skydda egendom omlokaliserar den. Ett stort steg i den privata egendomens USA. Orsaken? Att skydda egendom har blivit för dyrt. Och det är egentligen alltid är en tillfällig lösning. Motståndet behöver sällskap av kapitulationen.

Dan Hallemar

Framtidsgata

I höst får tre skolor i Stockholm tillfälligt utökade skolgårdar. Som en del i Space­­­­scapes pilotprojekt Framtidsgata får eleverna på Katarina Norra skola, Gustav Vasa skola och Eiraskolan använda det intilliggande gatu­­­rummet som ”en plats för aktivitet, lek och rörelse”. Stockholms stad ansvarar för och finansierar projektet, som bland annat vill utvärdera ”hur många som upplever platsen som roligare, trevligare och tryggare”. Vi gissar att svaret på den frågan blir ”många” och välkomnar att eleverna får mer yta på rasterna. Och hoppas samtidigt att tankarna om större skolgårdar smittar av sig inför nya skolbyggnadsprojekt.

Annica Kvint