Utställningen Zero City pågår till i början av 2024 på Tekniska museet i Stockholm. Foto: Anna Gerdén/Tekniska museet

Framtidens transport

Den fossilfria stadens transporter står i fokus i utställningen Zero City. I dag kommer en tredjedel av koldioxidutsläppet från transporter men det måste minska snabbt.

Tekniska museets maskinhall rymmer numera en hel stad. Utställningen Zero City innehåller allt från huvudgata till torg, hamn, kraftverk och krypvänliga avloppssystem. Men det är den fossilfria stadens transporter som är i fokus i utställningen, som har sin grund i att Sveriges klimatmål påbjuder nollutsläpp av växthusgaser 2045.

Att en tredjedel av dagens koldioxidutsläpp kommer från transporter och att utsläppen från dem måste minska med hela 70 procent bara mellan 2010 och 2030 säger en del om hur bråttom det är att hitta nya mobilitetslösningar.

I maskinhallen presenteras prototyper av eldrivna lastfartyg jämte autonoma elsparkcyklar, vätgasdrivna bilar och självkörande elbussar, som transporterar människor under vissa tider på dygnet och varutransporter under andra.

Utställningen har också tagit intryck av Paris utropande av 15-minutersstaden och framhåller att en viktig del av ekvationen är att minska antalet transporter. Fler människor ska jobba hemma eller på arbetshubbar i närheten av bostaden. Mat ska odlas och handlas lokalt. Sopsugssystem och avfallskvarnar ska minska soptransporterna. Framtiden handlar om att reducera och optimera, hävdar utställningen och visar exempel på stadsodling, där sallat växer inomhus i små krukor, placerade i något som ser ut som bokhyllor.

På en textskylt redovisas statistik om det bilsamhälle vi nu lever i. Den talar för sig själv: 95 procent av de 4,9 miljoner bilar som finns i Sverige drivs enbart med bensin eller diesel. Att bilarna står stilla 
95 procent av tiden gör inte saken mindre problematisk – i Sverige finns mer parkeringsyta än bostadsyta. En enda parkeringsruta tar 25 kvadratmeter i anspråk och för varje bil i en stad finns det sex parkeringsplatser. De fossildrivna bilarna måste drastiskt minska i antal, också för att de tar för mycket plats i anspråk.

Annica Kvint är kulturredaktör för Arkitektur.

Annica Kvint
Annica Kvint är redaktör på tidskriften Arkitektur. Hon är också verksam som arkitektur- och designkritiker i Dagens Nyheter och har en bakgrund bland annat som chefredaktör för tidskriften Form.