Schladming, Österrike. Foto: Ola Österling

Arkitekturfotot: Ola Österling

Ibland stöter man på det lilla i det storslagna. Som en stillsam protest – ett mänskligt nedslag i det mäktiga alplandskapet. 1997, i samband med 25-årsjubileet av skidanläggningen Planai-Hochwurzen i Schladming, skapade arkitekten Thomas Stiegler denna nonkonformistiska ”kyrka”. En plats där vandraren kan ta en paus för kontemplation. Den långa huvudaxeln som går i nord-sydlig riktning pekar ner mot Schladming medan den kortare tväraxeln riktar sig öst-västligt. Korset lutar sig varsamt lite på skrå mot den lilla sänkan som bildats vid dammen. Byggd i gran som under årens lopp svartnat av väder och vind blir verket nästan som ett monument över tidens oundvikliga förgänglighet.

 

Ola Österling arbetar bland annat arkitektur- och motorcykelfotograf. Har gått på Anders Beckmans reklamskola och arbetar även som grafisk formgivare sedan 1982.