Östra sjukhuset, Göteborg. Foto: Ola Kjelbye

Arkitekturfotot: Ola Kjelbye

Funktion. Ingenting är överflödigt, allt behövs. Rummet har ett ändamål, estetiken är en biprodukt, både skrämmande och lockande. Tiden och människan är underordnad det materiella, ytan är allt.

Bilden ingår i en serie kallad A-Ö, där jag besökt miljöer som på något sätt är nödvändiga för vår överlevnad och vårt framåtskridande. Kliniska rum såsom laboratorier, operationssalar, bårrum: miljöer skapade av människor för människan. Rummen på bilderna är svåra att skilja åt: är det hos tandläkaren eller på patologen bilden är tagen? Vad har lett fram till utformningen av dessa miljöer? Finns det flera svar på frågan hur funktion är utformad?

Ola Kjelbye är arkitekturfotograf