Arkitekturfotot: Max Plunger

Det är varmt, sommaren 1989 har ryssvärmen dragit in och lagt sig över sydöstra Finland. I den dallrande hettan denna fredagskväll svalkar sig männen, som kan anas i bild, framför porten till de arbetarbostäder som uppfördes i slutet av 1930-talet. Ett tidigt exempel på Forest Town i Finland. Arbetare, tjänstemän och direktörer kunde alla välja sin bostad i Sunila, på kort avstånd från den brummande och pysande cellulosafabriken bortanför skogsbrynet – just vid strandkanten av Kymmene älv. Fabrik och bostadsområde planerades och ritades av Alvar Aalto & Aino Aalto 1937–1954.

Max Plunger är fotograf med bas i Stockholm.