Arkitektur på Nordbygg

Tyskland är i fokus när tidskriften Arkitektur bjuder in till temadag på Nordbygg. När arkitekterna på OkiDoki! planerade Vallastaden i Linköping kom inspirationen från Tyskland och den tyska staden Tübingen nämns ofta som ett föredöme när det handlar om arkitektdrivna byggprojekt och processer.

Tidskriften Arkitekturs Julia Svensson och Annica Kvint har bjudit in stadsbyggnadsdirektören i Tübingen, Barbara Landwehr, och arkitekten Ulrich Neumann till en förmiddag om tyska respektive svenska arbetssätt och byggförutsättningar.

Rickard Stark från OkiDoki! utvärderar tillsammans med Stefan Sjöberg från Kjellander Sjöberg hur det fungerade att jobba enligt den ”tyska modellen” i Sverige: Hur blev resultatet? Hur går vi vidare efter Vallastaden? Mellan de tre huvudtalarna blir det innovations-stand up med  arkitekterna Camilla Schlyter Gezelius, Staffan Schartner och Maria Block samt forskaren Anna Granath Hansson, som i en avhandling jämfört regelverken och byggförutsättningarna i Tyskland och Sverige.

Dagen arrangeras i samarbete med tysk-svenska handelskammaren.

Anmäl dig till seminarierna här

Anmäl dig till den guidade turen här

 

PROGRAM

Moderator: Julia Svensson, chefredaktör för tidskriften Arkitektur
Samtalsledare: Annica Kvint, redaktör för tidskriften Arkitektur och Dan Hallemar, förläggare Arkitektur Förlag.

9.00 Introduktion av dagen och de medverkande. 

9.15 – 9.45 ”Tübingenmodellen” 
Barbara Landwehr, stadsbyggnadsdirektör, Tübingen (ENGELSKA)

9.45 – 10.15 Arkitektens förutsättningar i Tübingen 
Ulrich Neumann, arkitekt, Tübingen (ENGELSKA)

10.15 – 10.25 Innovations-Stand up: 
Camilla Schlyter Gezelius, arkitekt och forskare, har fått patent på sina ”slöjdade” fasader som nu kan massproduktion. Dialog med Dan Hallemar.

10.25 – 10.35 Innovations-Stand up: 

Staffan Schartner, Omniplan, är en av flera byggande arkitekter i Vallastaden. Dialog med Dan Hallemar.

10.35 – 10.55 Kaffepaus  

10.55 – 11.20 Vad kan vi lära av Vallastaden? 
Rickard Stark, planarkitekt på OkiDoki! utvärderar projektet tillsammans med Stefan Sjöberg, Kjellander Sjöberg Arkitektkontor.
Samtalsledare: Annica Kvint.

11.20 – 11.30 Innovations-Stand up: Arkitekten Maria Block, Block Arkitektkontor, har erfarenhet av byggemenskaper och crowd funding av byggnader. 
Dialog med Dan Hallemar.

11.30 – 12.00 Hur kan det svenska regelverket bättre anpassas till den tid och värld vi lever i idag?
Anna Granath Hansson, forskare på KTH, sammanfattar förmiddagen i dialog med Annica Kvint. Granath Hansson har jämfört regelverken i Tyskland och Sverige i avhandlingen ”Institutional Prerequisites for Housing Development: A Comparative Study of Germany and Sweden”.
Här finns det också utrymme för publikens frågor.