Malin Zimm. Foto: Thomas Zaar.

Ny chefredaktör till Arkitektur

Ny chefredaktör på tidskriften Arkitektur blir från och med den 1 december Malin Zimm. Malin Zimm är doktor i arkitektur och kommer närmast från tjänsten som omvärldsanalytiker på White. Tidigare har hon bland annat arbetat som sakkunnig i arkitektur på ArkDes och som chefredaktör på tidskriften Rum. Zimm har varit verksam som forskare, skribent och kritiker sedan 1999. 

– Jag är mycket stolt och glad över möjligheten att få leda tidskriften Arkitektur i en tid då arkitektur och stadsbyggnad lyfts fram som avgörande för en hållbar samhällsomställning. Jag ser fram emot att tillsammans med Arkitekturs kunniga redaktion och erfarna medarbetare skapa och vidareutveckla tidskriften med den höga kvalitet och relevans som präglar den. Tidskriften Arkitektur följer ofta med sina läsare genom ett helt yrkesliv, förbinder praktiken med omvärlden och utgör en levande historieskrivning. Det är med stor respekt för tidskriften som jämnårig med hela det moderna svenska samhällsbygget som jag hoppas verka för att Arkitektur når nya läsare och väcker nyfikenhet tvärs över ämnesgränserna i det framtida medielandskapet, säger Malin Zimm.

Tidskriften Arkitektur är en av Sveriges äldsta tidskrifter och landets främsta oberoende forum för granskning, diskussion och presentation av svensk arkitektur och har varit det sedan 1901.

– Jag är oerhört glad över att presentera Malin Zimm som vår nya chefredaktör på tidskriften Arkitektur, säger Malin Nasiell, VD på Arkitektur Förlag. I en tid av ett konstant föränderligt medielandskap är det viktigt med en chefredaktör som har både den djupa sakkunskapen och en gedigen erfarenhet av det publicistiska arbetet, fortsätter Nasiell.

I tidskriften Arkitektur analyserar vi det byggda utifrån vår tids samhälle – allt från offentliga rum och stadsplaner till hus och inredning. Arkitekturen är den konstform som påverkar människor mest i vardagen. Utformningen av platser och hem kan göra tillvaron bättre eller, i värsta fall, sämre för många. I tidskriften Arkitektur finner du både djup och bredd, här finner du detaljerade ritningar och fotografier till nyfikna analyser och essäer om arkitektur ur ekonomiska, politiska och kulturella perspektiv.

– Arkitekturs höga kvalitet och relevans kan fortsätta tack vare Malin Zimms djupa ämneskunskaper, vida och vetgiriga omvärldsanalys och publicistiska erfarenhet. Då stillas också läsekretsens aldrig sinande vetgirighet, säger Kerstin Brunnberg, styrelseordförande i Arkitektur Förlag.