Ny arkitekturguide till Göteborg

”En stad rymmer alltid mer än någon enskild invånare kan känna till, och i en fantastisk stad sporras alltid fantasin av det okända eller det möjliga.” – Rebecca Solnit, Wanderlust: A History of Walking, 2001

Ett oöverträffat sätt att lära känna sin hemstad är att ströva runt och upptäcka nya platser, vid sidan om ens invanda väg­ar. Boken Staden, platserna och husen: Göteborgs arkitektur 1921-2021 tar med läsaren på en vandring genom Göteborg, som en inspiration för såväl invånare som besökare att upptäcka stadens pärlor. Dels förstås genom de platser och byggnader som presenteras i boken, men kanske fram­för allt som en introduktion till att hitta fler lager och egna ingångar till staden och arkitekturen.

När boken skrivs har snart hundra år gått sedan Göte­borgs 300-årsjubileum och guiden fokuserar på just detta tidsutsnitt: från 1921 fram till det kommande 400-årsjubileet. Mycket har förändrats under hundra år, men mycket finns också kvar. Staden består av sega strukturer som lagras ovanpå varandra. Inför 400-årsjubileet har Stads­byggnadskontoret utvecklat Göteborgs Stadstriennal – en plattform för att konkretisera kunskap och samtal om Göteborgs gestaltade livsmiljö. Arkitekturguiden är framtagen som en del av detta samtal, av Stadstriennalen i samverkan med Arkitektur Förlag. För Stadstriennalen är det särskilt viktigt att guiden når ut till allmänheten och stadens grundskolor och universitet, kompletterad med ett pedagogiskt program och stadsvandringar.

Guiden är upplagd med 20 ingångar till stadens platser och hus. Ingången kan vara en bestämd plats eller en enskild byggnad som öppnar för en berättelse om arkitektur men också om stadsutveckling, politik, ekonomi, idéhistoria, allt det som arkitektur handlar om. Ingången kan också ha ett mer övergripande tema som spårvagnsstaden, bilstaden, subkulturerna, konsten eller barnens stad. Till varje ingång hör ett par avslutande sidor med friare associerande bilder och citat och tips om matställen, böcker och filmer längs vägen. Kartor kompletterar med en fylligare bild av staden och det landskap som är dess grund. De två sista ingångarna handlar om arkitekterna som planerat och ritat staden och om de mera långsiktiga planerna för framtiden genom ett århundrade.

Här finns en stad att upptäcka. Det finns gator att gå, hus att stanna vid, platser att förundras över, frågor att ställa, svar att ifrågasätta. Så börjar samtalet om staden – med att se och reflektera. Vi ses och hörs i staden!

Boken släpps den 4 juni och finns att förbeställa i nätbutiken, HÄR.