Träd måste växa till sig innan de kan göra klimatnytta. Genrebild/foto: PxHere

Annica Kvint: Återskogning nästa

Träd är också ”hyreshus”. Inte just för människor, men för tusentals andra livsformer som vi är beroende av. Därför strider det mot bättre vetande att det varje år avverkas 13 miljoner hektar skog i världen. Att vi tvärtom borde plantera skog är temat för avsnittet 1 000 miljarder nya träd i P1:s Vetenskapsradion Klotet.

Enligt FN:s klimatpanel IPCC är just trädodling en av de viktigaste faktorerna för att rädda oss från klimatkris och artdöd. Träd har en oöverträffad förmåga att fånga in och binda stora mängder koldioxid ur atmosfären, samtidigt som de gynnar den biologiska mångfalden. Både inom EU och i avlägsna länder som Nya Zeeland planeras nu storskalig plantering. Till de uppskattningsvis 3 500 miljarder träd som finns på jorden vill man addera ytterligare 1 000 miljarder.

Dock är det inte stora, täta skogar IPCC tänker sig, utan snarare en integration av träd i alla typer av miljöer. Inte minst i jordbrukslandskap. Träd bland odlingarna skapar nya typer av ekosystem, visar till exempel erfarenheter från Kitale, Kenya. Här ser man träd som ett sätt att skapa skugga, såväl som att utfodra djur och fixa löv till kompostmaterial som kan hålla fukten kvar i marken.

IPCC vill också se bredare gröna zoner vid vattendrag. Träd, som likt megastaket markerar markgränser. Fler träd i städerna.

Men minst ett gigantiskt problem återstår: varifrån ska träden komma? Klotet besöker en plantskola i Märsta utanför Stockholm, där man konstaterar att träd måste växa till sig innan de kan göra klimatnytta. Och det gäller att hitta mark med rätt bördighet för att driva upp plantorna.

Dock ser man här att kommunernas intresse för trädplantering ständigt ökar, eftersom de insett att träd är en naturlig väg för att nå klimatmålen. Dags för återskogning alltså, snarare än avskogning.

 

Annica Kvint
Annica Kvint är redaktör på tidskriften Arkitektur. Hon är också verksam som arkitektur- och designkritiker i Dagens Nyheter och har en bakgrund bland annat som chefredaktör för tidskriften Form.