Nr 3 2021 – Vårdens vägval

Coronapandemin har påmint oss om hur beroende vi är av en fungerande vårdarkitektur i Sverige, från omsorgsboenden till regionsjukhus. Just nu pågår ett avgörande vägval i vårdens arkitektur ...

Logga in för att läsa artikeln.