"Med hjälp av ETC Bygg tänker vi visa att det går att bygga både billiga, rena och energisnåla hyresrätter i Sverige." säger ETC:s grundare Johan Ehrenberg. Bild: ETC bygg

Underskatta inte det goda exemplets makt!

Medieföretaget ETC har startat byggbolag och planerar att gräsrotsfinansiera hyresrätter i en rad svenska städer. ETC:s grundare och ägare Johan Ehrenberg berättar om hur och var det ska hända.

”Så snart man börjar prata om att bygga hyresrätter så är det någon som säger ’Det blir dyrt!’ Men det är ju inte sant. Med hjälp av ETC Bygg tänker vi visa att det går att bygga både billiga, rena och energisnåla hyresrätter i Sverige. Ett av målen med det här projektet är att det ska bli ett exempel som de lokala politikerna kan använda gentemot byggbolagen. Sedan får väl de stora byggjättarna svara på varför det blir så dyrt när de bygger.

Hur vi ska åstadkomma social rättvisa och tackla klimatförändringar är två av vår tids stora frågor. Bra och billiga hyresrätter är ett svar på båda.

Att ETC startat byggbolag grundar sig i att vi ger ut tidningen Kloka hem. Vi var på studiebesök i Hamburg för några år sedan och tittade på trähuskonceptet Woodcube. Det fick mig att tänka: ’Varför bygger inte vi i Sverige så här?’ Vi har ju till och med trä i landet, till skillnad från tyskarna. Så jag åkte hem och presenterade idén för våra läsare.

Först ritade jag själv ett hus utifrån det jag lärt mig om hus i massivträ. Sedan tog arkitekten Hans Eek över och gjorde en riktig ritning och framför allt en energikalkyl med ventilation och väggkonstruktion, som gör att huset knappt kommer kräva någon energi alls för att värmas/ kylas. Slutligen trädde arkitekten Joakim Kaminsky in. Förutsättningarna han fick var passivhusteknik, massiv trästomme och solceller på taket. Alla lägenheter har också balkonger som fungerar både som växthus och klimatskydd.

ETC har lokaltidningar på ett tiotal orter i Sverige och målet är att bygga ett hus i varje stad som vi har en lokaltidning i. Nu har vi bildat grupper i de olika städerna som aktivt söker efter mark och har möten med kommuner och markägare. Längst har vi kommit i Västerås och Malmö, där vi ansökt om markanvisningar.

Storstäderna har hittills visat sig ganska ointresserade, men vi har fått stor respons från mindre städer. Sedan projektet lanserades i somras har flera tusen personer anmält intresse för att delta aktivt eller låna ut pengar till genomförandet. De som hör av sig är sådana som vill att vi gör något bra med deras sparade pengar. Men vi vill att projektet ska bygga på mångas aktivitet, inte några få enskilda personers.

Målet är att gräsrotsfinansiera 10–20 procent av byggkostnaderna innan vi börjar bygga. Till det första huset (i Västerås) är redan 10 procent av finansieringen klar – fastän vi inte ens har någon mark än.

Kostnaden för flerbostadshus nummer ett kommer att landa på drygt 50 miljoner kronor. När en markanvisning är klar ska lånen aktiveras. Hyresgäster ska väljas ut så att det blir den blandning som projektet syftar till, delvis utifrån kommunernas bostadsköer – investerare har inte förtur.

Vi räknar med minst 15 procent lägre hyreskostnad jämfört med snittet, framför allt på grund av lägre byggkostnader. Men viktigast av allt är kanske att projektet blir helt transparent. Allt vi gör, varje ritning, varje byggerfarenhet, varje avtal, kommer att publiceras på projektets sajt. All ekonomi är tydlig och allt material redovisat så att den som sedan vill göra om samma sak bara kan kopiera alla erfarenheter och all ekonomi rakt av.

Det här är lika mycket ett politiskt förändringsprojekt som ett sätt att bygga hyreshus. Genom att göra kan vi visa vad som är möjligt och på det sättet påverka mycket mer.”

Annica Kvint
Annica Kvint är redaktör på tidskriften Arkitektur. Hon är också verksam som arkitektur- och designkritiker i Dagens Nyheter och har en bakgrund bland annat som chefredaktör för tidskriften Form.