”Kieran Long är ett utmärkt val”

Kieran Long får som ny chef för Arkitektur- och designcentrum mycket att leva upp till, när han tillträder 18/4. Eftersom uppdraget är så brett har det de senaste åren varit svårt att tillfredsställa de olika intressegruppernas önskemål. Arkitektursfären önskar sig en plats som lyfter deras frågor, och designsfären, för att inte tala om modevärlden, skulle helst vilja ha egna museer.

Vid det här laget förefaller det nästan nödvändigt att komma utifrån, och därmed stå utanför svenska hierarkier. Men Kieran Long är ett utmärkt val också av andra skäl. Från det senaste jobbet som chef för avdelningen för arkitektur, design och digital konst vid konstmuseet Victoria & Albert i London har han gedigen kunskap i att göra utställningar om arkitektur. Något som få har möjlighet att tillgodogöra sig i Sverige, där plattformarna är få. Att han dessutom har en bakgrund som journalist och chefredaktör på en av världens ledande arkitekturtidskrifter, Architectural Review, ger honom även en vana att kommunicera ämnesområdet, nu förhoppningsvis både till en insatt och en bredare målgrupp.

Dessutom: en person med den här bakgrunden signalerar att regeringen vill lyfta arkitekturämnet – en kan bara hoppas att Sverige snart får separata institutioner för arkitektur och design.

Vad kan man då förvänta sig av ett Arkdes under Kieran Long?
Att han närmar sig både den svenska arkitekturen, och den oerhörda källan till historisk kunskap i Arkdes arkiv, med nyfiken och nyskapande blick.

Arkitektur är komplext att ställa ut – de faktiska objekten ryms ju sällan inomhus. Också arkivet kräver en särskild förmåga att hitta det som är intressant.

Att han tillför en vilja som alltför sällan utnyttjas i svenska utställningssammanhang: Arkitektur är den mest folkliga konstformen, det uttryck som människor möter och påverkas av varje dag.

Long kommer att ha långt ifrån de resurser han haft på V&A, men antagligen har han också blivit vald för sitt internationella kontaktnät, som kan öppna för spännande samarbeten och föra Sverige och Stockholm närmare den europeiska arkitekturscenen.

Det viktigaste är att han är ger Arkdes både efterlängtad kontinuitet och självförtroende att skapa visuella och visionära utställningar, som både kan tillfredsställa form- och arkitekturälskare och skapa ett brett intresse.

Julia Svensson
Julia Svensson är Arkitekturs chefredaktör. Hon är också konstkritiker i Dagens Nyheter och har en bakgrund som nyhets- och kulturjournalist.