Vardagens rörelser – En arkitektur för stadens mellanrum

En bok om en arkitektur där formen följer människorna. Om vardagens magi och om stadens passagearbete. Staden sitter ihop på miljoner olika sätt, villkoren för dess vardagliga rörelser måste studeras, förstås, accepteras och sedan gestaltas som rum för människor. Stadens rörelser måste länkas samman för att staden ska bli begriplig. Det handlar om den stad som finns i mellanrummen mellan våra målpunkter. Ofta förbisedda platser som trots allt är helt avgörande för vilken plats vi tar i staden – och vilken plats den ger oss.

&Rundquist arkitekter har specialiserat sig på mellanrummets och rörelsens platser – trottoarerna, cykelbanorna, hållplatserna, perrongerna, gångtunnlarna, trapporna, stationerna, broarna, gatorna och trafikplatserna.

Utgiven av Arkitektur Media inom Arkitektur Förlag AB

Utgivningsår: 2019