Staden, platserna och husen – Göteborgs arkitektur 1921–2021

Det här är en bok om Göteborg sedd genom stadens byggnader och platser. Här finns en stad att upptäcka, för de som bor här och de som kommer på besök. Här finns mötet mellan maktens Rådhus och folkets Nordstan, en resa genom subkulturernas stad och barnens och ungdomarnas stad. Här finns landshövdingehusens stad och bilarnas, de religiösa byggnaderna och det gröna Göteborg i sitt dramatiska landskap och spårvagnarnas stad så klart. Här finns gator att gå, hus att stanna vid, platser att förundras över, frågor att ställa, svar att ifrågasätta. Välkommen till Staden, platserna och husen: Göteborgs arkitektur 1921-2021.

När boken skrivs har snart hundra år gått sedan Göteborgs 300-årsjubileum och guiden fokuserar på just detta tidsutsnitt: från 1921 fram till det kommande 400-årsjubileet. Mycket har förändrats under hundra år, men mycket finns också kvar. Guiden är upplagd med 20 ingångar till stadens platser och hus. Ingången kan vara en bestämd plats eller en enskild byggnad som öppnar för en berättelse om arkitektur men också om stadsutveckling, politik, ekonomi, idéhistoria – allt det som arkitektur handlar om.

Ingången kan också ha ett mer övergripande tema som spårvagnsstaden, bilstaden, subkulturerna, konsten eller barnens stad. Till varje ingång hör ett par avslutande sidor med friare associerande bilder och citat och tips om matställen, böcker och filmer längs vägen. Kartor kompletterar med en fylligare bild av staden och det landskap som är dess grund. De två sista ingångarna handlar om arkitekterna som planerat och ritat staden och om de mer långsiktiga planerna för framtiden genom ett århundrade.

Medverkande fotografer: Linda Hutchins, Carl Ander med flera.

Boken är utgiven av Arkitektur Förlag, i samarbete med Göteborgs stad.

Utgivningsår: 2021