Kiruna Forever

Kiruna Forever belyser den pågående flytten av staden genom verk av arkitekter, stadsplanerare, konstnärer och författare som har omvandlat samhället och synliggjort de utmaningar som format regionen – från den första industrialiseringen och vidare in i framtiden. Genom att placera flytten i ett historiskt och geografiskt sammanhang resonerar författarna i boken kring de stora frågor som ett så komplext projekt väcker.

Vilka begränsningar har våra naturresurser? Vad händer med människors identitet och trygghet när deras hem rivs? Hur, och av vem, bestäms vad av kulturarvet som ska sparas eller offras? Hur påverkar omvandlingarna urfolket samernas liv och tillvaro? Hur permanenta är städerna vi lever i?

Texter parallellt på svenska/engelska.

Medverkande skribenter: Erik Niva, Ylva Frid, Ann Maudsley, Elisa Maria López, Kieran Long, Stina Oscarson, Ann-Helén Laestadius med flera.
Medverkande fotografer: Iwan Baan, Erik Lefvander, Lennart Durehed, Klaus Thymann med flera.

Boken är utgiven av ArkDes och Arkitektur Förlag. Den är slutsåld.

Utgivningsår: 2020