Byggemenskaper

Hur ska människor kunna få mer makt över utformningen av sitt boende och hur kan vi öka mångfalden av boendeformer i staden? Ett av svaren kan vara byggemenskaper – som kan ge billigare, effektivare och miljösmartare boendealternativ.

Byggemenskaper börjar i medborgarnas egen vilja att driva ett bostadsprojekt. I en byggemenskap går människor ihop och planerar, låter bygga och använder ett hus. I boken ”Byggemenskaper – handbok om att bygga tillsammans” spikar författarna upp ett manifest för vad byggemenskaper kan innebära för medborgare men också för staden. Det ges också handfasta råd till hur man går till väga om man själv vill starta en byggemenskap.

I boken ingår en historisk bakgrund till byggemenskaper och nutida exempel från föregångslandet Tyskland. Också svenska projekt presenteras, till exempel: Urbana villor i Malmö, Kumlet på Brännö, ekobyn i Kärrtorp och kollektivhuset Färdknäppen på Södermalm i Stockholm.

Utgivningsår: 2016