BoStad – bostadsarkitektur och stadsbyggnad

Bostaden är arkitektens viktigaste uppgift. Från omsorgen om planlösningen till platsen i staden. BoStad är en bok som med konkreta exempel visar hur kvalitet, närvaro och kunskap formar bra bostäder och livskraftiga städer.

Arkitekten Mats Egelius har arbetat med bostadsarkitektur i fyra decennier. I BoStad behandlas en mängd olika teman som miljonprogrammets arv, postmodernismens genombrott, boende i gemenskap, vurmen för höga hus och boende på ålderns höst.

Boken är rikligt illustrerat med foton, bostadsplaner och ritningar. Sammantaget blir den en initierad och användbar referens- och inspirationskälla för alla med intresse för boendets arkitektur och dess villkor.

Utgivningsår: 2018