Uppsala bygger vidare

Uppsala bygger vidare

386kr

Boken Uppsala bygger vidare är en bok om byggandet i Uppsala under två decennier 1990-2010. Boken är en uppföljning av Uppsala bygger på åttiotalet som publicerades 1992. Tanken är att tidigt dokumentera och presentera det som byggdes i staden och dokumentera de värderingar som ligger bakom byggnadernas uttryck och tillkomst.

Bokens inleds med artiklar som ger en bakgrund till olika strukturella och ekonomiska förändringar under den aktuella tiden. Urvalet av enskilda projekt omfattar olika typer av byggnader. Redovisningen har delats upp i olika användningsområden.  Områdena innehåller också texter som beskriver händelseutvecklingen inom respektive område. Betydelsefulla är artiklarna om stadens koncentration och universitetens bebyggelseutveckling skrivna av Göran Lindahl respektive Jan-Ivar Mattsson och Gösta Ericson. I en artikel redovisar Magnus Alkarp tankar kring Gamla Uppsala och det nya museet och Bengt Andrén avslutar med en artikel om hur Uppsala möter framtiden.

Vikt: 1232 g
Dimensioner: 215 × 280 × 22 mm