The Battle for Home

The Battle for Home

129kr
The Battle for Home är baserad på Marwa Al-Sabounis erfarenhet av att leva och arbeta som arkitekt i  Syrien. Med arkitekturen som lins delar Al-Sabouni med sig av sin syn på landets bittra konflikt, och visar hur det byggda samhället fungerar som en spegel för människorna som rör sig i det.

I The Battle for Home beskrivs kollapsen av den sociala samhörigheten i Syriens städer. Al-Sabouni undersöker vidare hur bristen på publika platser har förstärkt klyftorna inom samhället, där korrupta politiker har blandat sig i stadsplaneringen för egen vinning – handlingar som är symptomatiska för ett bredare maktmissbruk. Med erfarenheter av granatattacker och med berättelser om flyktingar som försöker hitta ett hem, utforskar Al-Sabouni i denna bok sina personliga intryck av konflikten. Hon inger hopp för hur arkitekturen kan spela en viktig roll i att återskapa en gemensam identitet i ett skadat samhälle. 

Vikt: 250 g
Dimensioner: 210 × 140 × 20 mm