Kiruna Forever

Kiruna Forever

Ord. pris: 349 kr
Prenumerant: ? 279 kr

Kiruna Forever belyser den pågående flytten av staden genom verk av arkitekter, stadsplanerare, konstnärer och författare som har omvandlat samhället och synliggjort de utmaningar som format regionen – från den första industrialiseringen och vidare in i framtiden. Genom att placera flytten i ett historiskt och geografiskt sammanhang resonerar författarna i boken kring de stora frågor som ett så komplext projekt väcker.

Vilka begränsningar har våra naturresurser? Vad händer med människors identitet och trygghet när deras hem rivs? Hur, och av vem, bestäms vad av kulturarvet som ska sparas eller offras? Hur påverkar omvandlingarna urfolket samernas liv och tillvaro? Hur permanenta är städerna vi lever i?

Kiruna Forever examines the current relocation of the city through the works of architects, urban planners, artists and writers who have transformed the community and addressed the challenges that have shaped the region – from the first industrial settlement and onward into the future. By placing the relocation of Kiruna in historical and geographical contexts, the authors reflect on the big questions such a complex project raises. What is the limit of natural resources?

What happens to residents’ identity and security when their homes are demolished? Who decides, and how, which components of the cultural heritage should be preserved or sacrificed? How does the relocation affect the Indigenous Sámi population’s way of living? How permanent are the cities we live in?

Boken ges ut av ArkDes och Arkitektur Förlag i samband med utställningen Kiruna Forever. Utställningen på ArkDes, Sveriges nationella centrum för Arkitektur och design, som öppnades den 2 juni. Läs mer om utställningen HÄR.

REDAKTÖRER: Daniel Golling & Carlos Mínguez Carrasco
TEXTER av bland andra: Erik Niva, Ylva Frid, Ann Maudsley, Elisa Maria López, Kieran Long, Stina Oscarson och Ann-Helén Laestadius. Texter parallellt på svenska/engelska.
FOTO av bland andra: Iwan Baan, Erik Lefvander, Lennart Durehed och Klaus Thymann.
GRAFISK FORM: Magdalena Czarnecki

Vikt: 1296 g
Dimensioner: 300 × 215 × 27 mm

Liknande produkter