Eskilstuna – en annan historia

Eskilstuna – en annan historia

299kr
I antologin Eskilstuna – en annan historia, möter vi människor och livsöden som sällan brukar synas i historieböckerna. Elva olika kapitel gör nedslag i teman som boende på gränsen, barn på 1000-talet, dövkultur, sverigefinnar, prostitution, kvinnliga godsägare, arbete som fataburshustru och som inspektor, HBTQ i Eskilstuna, pionjärer i socialdemokratiska kvinnoklubben, samt en analys av Eskilstunas historiska landskap i källor och arkiv. Genom både helt ny forskning och nya vinklar på det välkända och väldokumenterade, bidrar bokens författare till att bredda och fördjupa bilden av vår lokala historia.
Redaktör: Elin Eriksson. Boken ges ut av Eskilstuna stadsmuseum och stadsarkiv i samarbete med Stiftelsen Lagersberg.
Vikt: 1030 g
Dimensioner: 225 × 225 × 27 mm