Arkitekt Elsa Sundling – av lust och ohejdad vana

Arkitekt Elsa Sundling – av lust och ohejdad vana

319kr

Elsa Sundling (1902–1964) lämnade familj och land bakom sig och gjorde karriär som arkitekt. Under drygt trettio år var hon verksam i sex olika städer i tre olika länder, men också inom de arkitekturrörelser som banade väg för modernismens idéer och ideal. Vila var ett okänt begrepp för denna energiska arkitekt som arbetade jämt, av lust och ohejdad vana.

Under 1920-talet tog hon sig igenom såväl målarstudier som arkitekturstudier i Paris och fick sin första anställning hos betongpionjären Auguste Perret. Hon hade därefter specialistkunskap inom akustik, betongkonstruktioner och hållfasthetsberäkningar och ritade minst sjutton biografer i Paris. Hon är även en av arkitekterna bakom Västerås kraftvärmeverk. Men likt många andra kvinnliga pionjärer lämnades endast tomrum efter hennes bortgång. Boken förtäljer historien som aldrig tidigare fått utrymme att berättas.

Av Frida Nerdal. Utgiven 2020 av Balkong Förlag.

Vikt: 946 g
Dimensioner: 278 × 197 × 20 mm