Tidskriften Arkitektur söker chefredaktör

Tidskriften Arkitektur dokumenterar, analyserar, och debatterar svensk arkitektur och samhällsbyggande. Arkitektur är en av vår tids stora frågor och vi bevakar – förutom hus, inredning och landskapsarkitektur – samhällsplanering, klyftor, migration och hållbar utveckling. Målgruppen är arkitekter och angränsande yrkesområden samt en intresserad allmänhet.

Annonser:

Annons: