Hållbar design för mer ansvar och bättre välbefinnande: Green Solution House med VELUX modulära takljusmoduler, Danmark. Byggnaden har certifierats enligt DGNB och listas som Active House. Foto: VELUX / STAMERS KONTOR, Adam Mork

Skapa välbefinnande med dagsljus!

Arkitektur för att arbeta, lära sig och återhämta sig.
De flesta tillbringar för mycket tid inomhus. Därför är det viktigt att det finns rikligt med dagsljus i byggnader för att tillgodose de dagsljusbehov som människan har. Godkännandet av byggnader beror på i vilken utsträckning det finns tillgång till de naturliga element som dagsljus, frisk luft, utsikt och tillgång till naturen. Våra kroppsfunktioner bestäms av dagsljusets ljusa och mörka rytm. Naturligt ljus är unikt i sin sammansättning. Intensiteten för dagsljuset på en grå himmel är fortfarande tre till fyra gånger högre än den genomsnittliga rumsbelysningen och främjar därmed bildandet av lyckohormonet serotonin. Mer dagsljus leder till bättre humör, mindre trötthet och ökad effektivitet.

För optimal planering av nya byggnader och moderniseringar till exempel i kontorsbyggnader, utbildnings- eller hälsobyggnader  är det viktigt att förstå hur faktorer som dagsljus, inomhusklimat och ventilation påverkar människors hälsa, komfort och effektivitet.

Geelen Counterflow kontorsbyggnad av Architecten en Bouwmeesters, Nederländerna, har tilldelats den högst BREEAM Outstanding-certifieringen. Foto: VELUX / Adam Mørk

Värdet av välbefinnande.
För att öka människors välbefinnande måste byggnadens design utformas så att temperatur och luftfuktighet är av bra kvalitet.

Studier har visat att rätt sorts design på byggnader kan förbättra användarnas prestanda med så mycket som 12,5% eller minska med 17% med fel sorts design. Detta motsvarar en skillnad på 30% mellan de bästa och de sämsta byggnaderna. Framtidens hållbara byggnader måste därför inte bara vara bra för miljön utan också främja människors välbefinnande.

En massiv träkonstruktion utan användning av lim, en grön vägg mitt i byggnaden och mycket naturligt ljus från VELUX modulära takljusmoduler i den nya Geelen Counterflow-kontorsbyggnaden. Foto: VELUX /Adam Mørk

Verktyg för hälsosam och hållbar konstruktion.
Hur utformar och designar du hälsosamma byggnader som fokuserar på användarnas välbefinnande? Lösningen är att använda en rad utvärderingsmetoder som gör byggnadernas kvalitet mätbar och jämförbar. Systemen skiljer sig i övergripande omfattning, metodik och viktning av faserna i byggnadens livscykel. De mest välkända BREAM- och LEED-systemen följer en helhetsstrategi som inkluderar energi- och miljöfrågor samt inomhusklimatet. Certifieringssystemen DGNB och AktivPlus beaktar också livscykelkostnaderna. WELL Building Standard fokuserar enbart på användarnas hälsa och välbefinnande. Active House eller AktivPlus är mer fokuserade på planeringshjälp.

Utopia, Library and Academy of Performing Arts i Aalst, Belgien av KAAN Architekten med VELUX modulära takljusmoduler. Foto: VELUX

Mer ljus och luft med VELUX modulära takljusmoduler.
VELUX modulära takljusmoduler bidrar med att skapa byggnader som är optimalt försedda med dagsljus och frisk luft via taköppningar. Som ett resultat hjälper glastakssystemet inte bara till att stödja energikonceptet utan förbättrar även användarnas välbefinnande och effektivitet. Miljöproduktdeklarationen för VELUX modulära takljusmoduler underlättar produktutvärdering i samband med byggklassificeringar som BREEAM, LEED, DGNB, Active House, AktivPlus, Living Building Challenge och Well Building Standard och Byggvarubedömningen. Tillförseln av dagsljus och frisk luft är ofta ett viktigt element för energibegreppet i byggnader och människors välbefinnande.

Utopia-biblioteket har tilldelats certifikatet BREEM Excellent. Foto: VELUX / Jasper Leonard

Projekt och tips för dagsljusplanering med VELUX modulära takljusmoduler.

Bli inspirerad nu! Läs mer här.

Annonser:

Annons: