I Bostadspriset är 3 av 4 nominerade projekt skånska.

I dag släppte Sveriges Arkitekter de fyra nominerade till bostadspris, som delas ut på Arkitekturgalan den 19/11.

De nominerade är:
Bohus 5 i Malmö, av Jais arkitekter Mats White
Nya Helsingkrona Nation i Lund av Fojab Mattias Hedberg Ek
Brf. O’hoj i Malmö av hauschild + siegel
Kv Tappen i Annedal i Stockholm av Joliark (Per Johansson)

– Skåne vill lite mer. Framför allt Malmö stad arbetar strategiskt med sin stads- och parkutveckling och det ger utrymme för att jobba mer experimentellt. Och MKB ligger långt fram i att ta ett utökat ansvar för de områden bolaget har hand om, utöver att bygga och förvalta bostäder, säger juryns ordförande Sanna Hederus i ett pressmeddelande.

– Gemensamt för de fyra projekten är att de är bra bostäder men också tar ett steg till och tillför något till staden utanför bostaden. Genom att även tillföra platser att mötas eller kontakt med gaturummet bidrar de till en socialt hållbar stad.
Bostadspriset delas ut av Sveriges Arkitektr vartannat år, till ett bostadshus av god kvalitet. Läs mer om de nominerade projekten här.

Mer innehåll om ämnet