Vi söker Förvaltningschef till Miljö- och byggnadsförvaltningen- Tanums kommun

Tanums kommun, med sina cirka 12 700 invånare, är belägen i norra Bohuslän. Kommunen – ett Bohuslän i miniatyr – ligger mitt emellan Oslo och Göteborg. Längs vår kust finns många små semesterparadis. De mest kända är Grebbestad, Fjällbacka och Hamburgsund. Kommunen kan erbjuda ett rikt kulturliv och våra naturresurser ger möjlighet till många fritidsaktiviteter. Vår historia har placerat Tanums hällristningar på världsarvslistan.

Tjänsten;
Chefen för miljö- och Byggnadsförvaltningen har som ytterst ansvarig tjänsteman att verkställa miljö- och byggnadsnämnden beslut. Förvaltningschefen har det övergripande ekonomiska och verksamhetsmässiga ansvaret för nämndens verksamhetsområden. Förvaltningschefen ingår i kommunens förvaltnings-chefsgrupp där kommunövergripande frågor hanteras. Förvaltningschefen är anställd av kommunstyrelsen.
Miljö- och byggnadsförvaltningen omfattar miljöavdelningen, bygglovsavdelningen samt Planavdelningen. På varje avdelning finns en avdelningschef som är direkt underställd förvaltningschefen. Förvaltningen har totalt ca 40 anställda och en budgetomslutning på cirka 30 mkr.
Verksamhetens mål är att främja en långsiktigt hållbar utveckling inom miljö- och samhällsplaneringsområdet, genom arbete med bl.a. detaljplaner, bygglov samt miljö- och livsmedelstillstånd. Bemötande och service är prioriterade områden och skall utvecklas i samtliga verksamheter.

Uppdraget;
Det pågår ett omfattande förändringsarbete med starkt fokus på service, bemötandefrågor och tillgänglighet i vid bemärkelse. I uppdraget ingår att fortsätta och utveckla förändringsarbetet bland annat i syfte att öka förtroende för nämndens verksamhet hos invånarna i Tanums kommun. Service, struktur och kvalitetssäkring är viktiga områden i detta arbete.

Kompetens och erfarenheter;

  •  Akademisk examen
  •  Chefserfarenhet från en tjänst motsvarande förvaltningschefsnivå, i en politiskt styrd organisation
  •  Erfarenhet av förändrings- och utvecklingsarbete på strategisk nivå
  •  Dokumenterat mycket goda ledaregenskaper, förmåga att leda genom andra chefer
  •  En ledare som leder i samverkan med medarbetare och personalorganisationer
  •  Ett kommunikativt och tydligt ledarskap som skapar trygghet och vilja att ta initiativ
  •  Det är meriterande om du har kunskaper inom något eller några av nämndens verksamhetsområden

Tanums kommun
Kommunens värdeord – förtroende, ansvar, respekt och omtanke – beskriver vårt förhållningssätt och syftar till att skapa kvalitet i varje möte. Vi bedriver ett aktivt hälsofrämjande arbete med målsättning att vara en attraktiv arbetsgivare och en hälsofrämjande organisation. Som medarbetare erbjuds du friskvårdsbidrag, personalstödsprogram och hälsofrämjande aktiviteter av olika slag.

För mera information kontakta konsult Staffan Melin, 070-689 46 24
Alla kontakter kommer att behandlas med hög sekretess och diskretion

Vi vill ha din ansökan senast 29 november 2018.
Välkommen med din ansökan till staffan.melin@nischconsulting.se

Annons: