Växjö kommun söker Planarkitekt till Stadsbyggnadskontoret

Arbetsplatsbeskrivning
Växjö kommunkoncern är Kronobergs läns största arbetsgivare med ca 7000 medarbetare fördelade på 600 arbetsplatser inom 250 yrken. Koncernen består av åtta förvaltningar och fem bolag. I takt med att invånarantalet ökar, behöver vi också bli fler kompetenta medarbetare. Växjö kommuns anställda ska spegla den mångfald som finns i kommunen. Vi välkomnar sökande oberoende av ålder, kön och etnisk bakgrund. Växjö kommun har en gemensam värdegrund som utgörs av fyra värderingar som gäller för alla som jobbar i kommunkoncernen. Värderingarna påverkar vårt sätt att vara och hjälper oss att leverera en god kommunal service och vara en attraktiv arbetsplats med en god arbetsmiljö. Det bidrar till ett hållbart arbetsliv.

Stadsbyggnadskontoret med 50 stycken medarbetare är byggnadsnämndens utredande och verkställande förvaltning. Förvaltningen ansvarar för frågor som detaljplanering, bygglov, mätning, framställning av kartor samt fastighetsbildning. Planavdelningen som idag består av sju stycken medarbetare söker nu en planarkitekt.
Arbetsbeskrivning
I dina arbetsuppgifter kommer det att ingå handläggning av detaljplaner, planprogram, förhandsbesked och planbesked. En intressant uppgift för den som stimuleras av att tillsammans med byggherrar, exploatörer och medarbetare söka lösningar med kreativitet och serviceanda som förtecken.

Förutom detaljplaner handlägger planavdelningen plan- och förhandsbesked samt medverkar i många olika frågor och utredningar kopplade till stadsbyggande samt har ett nära samarbete med kommunens övriga förvaltningar.
Kvalifikationer
Vi söker dig som har en universitet – eller högskolutbildning inom samhällsbyggnadsområdet såsom arkitekt, landskapsarkitekt och planarkitekt eller annan jämförbar utbildning som vi

bedömer likvärdig. Stadsbyggnadskontoret söker en kvalificerad handläggare för detaljplaner med kunskap om och intresse för stadsplanering. Erfarenhet och kunskap om stadsplanering samt erfarenhet från handläggning av planfrågor enligt PBL inom kommunal organisation är betydelsefulla meriter.

Då arbetet innebär mycket samverkan och daglig kontakt med andra förvaltningar och myndigheter så vi ställer därför stora krav på dina personliga egenskaper.

  •  Vi tror du tycker om att samarbeta och att arbeta i projektform
  • Förmåga att driva egna projekt på ett strukturerat sätt
  • Du kan självständigt prioritera och planera ditt arbete
  • Som person har du en positiv attityd och intresse för att utveckla verksamheten
  • Förmåga att anpassa dig till förändrade krav och förutsättningar

Erfarenhet krävs.

Anställningens omfattning
Anställningsform:
Tillsvidareanställning

Omfattning:
Heltid

Tillträde sker snarast eller efter överenskommelse.

Ansökan
Ansök senast:
2017-10-29

Referensnummer:
SBK 7/17

Välkommen att söka via denna länk.

Anställning
Antal annonserade arbetstillfällen: 1

Kontaktperson
Djana Micanovic Planchef 0470-436 22djana.micanovic@vaxjo.se

Facklig företrädare
Patrik Karlsson (SA) Planarkitekt 0470-436 21patrik.karlsson@vaxjo.se

Övrigt
För att kunna ge bästa möjliga service till våra kommuninvånare eftersträvar vi en personalsammansättning som speglar mångfalden i Växjö kommun. Vi ser gärna sökande som bidrar till detta.

Vi ber dig att i första hand söka tjänsten genom länken i denna annons för att underlätta vår bedömning och hantering av inkomna ansökningar.

Annons: