Vara Kommun söker Stadsarkitekt – Förvaltningen för utveckling och service, FUS

I Vara ser vi lite längre. Vara kommun är inte rädd för att sticka ut hakan. Vi satsar på utvecklingsfrågor
som stärker kommunen på lång sikt och investerar för framtidens generationer. Detta, vårt mod och vår
inneboende kraft, är en tydlig framgångsfaktor i vårt arbete. Vara kommun tillämpar mål- och
visionsstyrning, och personalidén bygger på hörnstenarna ledarskap, kompetens och delaktighet. Vara är
av tidningen Dagens Samhälle utsedd till Årets Superkommun 2017 i kategorin landsbygd med
motiveringen: Di legger mett på schlätta, men gör möe för å va lite annevesare”. Eller på rikssvenska: De
ligger mitt på slätten men gör mycket för att vara lite annorlunda.

Om tjänsten
Vara kommun växer. Det innebär bland annat att befintliga miljöer behöver kompletteras med nytt
innehåll som förenar hållbara och kreativa lösningar med rådande förutsättningar och lagstadgade
krav. Som stadsarkitekt i Vara kommun ansvarar du för att förverkliga översiktsplanens ambitioner och
därigenom tillgodose en långsiktig och sammanhållen utveckling av Vara kommun. Tjänsten ingår som
en del av tillväxt- och utvecklingsavdelningen (TUA) som ligger under kommunstyrelsen. TUA samlar
det kommunövergripande arbetet inom samhällsplanering, kvalitet, folkhälsa, integration, turism,
internationalisering, kultur, hållbarhet och näringslivsutveckling.

Arbetsuppgifter
Med utgångspunkt i kommunens styrdokument och i dialog med exempelvis byggherrar, politiker och
medarbetare i organisationen har stadsarkitekten ett särskilt ansvar för att hantera frågan om hur
samhällsplaneringens ambitioner och kvalitetsnivåer bevaras genom samhällsbyggnadsprocessens alla
led, från politiskt vision till färdig miljö, från tidig idé till genomförande. Här ingår ansvaret för
översiktsplanen liksom övergripande och strategiska infrastrukturfrågor inkl. kollektivtrafik.
Stadsarkitekten är ett konsultativt stöd i arkitektoniska bedömningar i detaljplaner och vissa
bygglovsärenden och säkrar kvaliteten av den gestaltade miljön. Som stadsarkitekt på Vara
kommun förväntas du trivas med att hålla presentationer och kunna förmedla tankar och idéer i både text
och visualiserade framställningar. Vidare ansvarar stadsarkitekten för framtagande, förankring och
implementering av kommunens gestaltningsprogram.

Kvalifikationer
Vara kommun söker dig som tillsammans med andra kompetenser inom samhällsplanering och
samhällsbyggnad vill jobba riktningsförändrande och konsultativt för ett hållbar utveckling av Vara
kommun. Du är högskoleutbildad med inriktning på arkitektur, fysisk planering, samhällsbyggnad eller
motsvarande. Yrkestiteln SAR uppfattas som meriterande men inte som avgörande för tjänsten. Du har
ett långsiktigt strategiskt tänkande och du förstår helhet och samband inom arkitektur. Du har öga och
känsla för god gestaltning i olika skalor, från helhet till det enskilda objektets detaljer. Du har mod och
trygghet i dig själv och din kompetens och vågar stå upp för dina frågor och inspirera till nytänkande. I
mötet med andra skapar du förtroende hos exempelvis byggherrar, arkitekter, allmänhet, politiker och
medarbetare. Du är tydlig, lyhörd och pedagogisk och du har förmåga att inspirera och skapa delaktighet
i utförande- och utformningsfrågor. Du har vana att driva projekt, gärna kring samhällsplanering och
omvandlingsprocesser och du har en nyfikenhet på nya arbetssätt och arbetsmetoder. Erfarenhet inom
arbetsområdet liksom erfarenhet av kommunalverksamhet ses som ett plus.

Övrig information
Intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden.

I Vara kommun tror vi att mångfald berikar – Välkommen med din ansökan!Vara kommun vill att du
skickar din ansökan via vårt rekryteringsverktyg Varbi. Du hittar sökvägen längst ner i annonsen där du
loggar in och söker tjänsten. Om du av något skäl inte kan söka (t.ex. skyddad identitet), vänligen ta
kontakt med annonsens kontaktperson för alternativ sökväg. I princip alla dokument som skickas in till
kommunen blir allmän handling. Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i
samband med denna annons.

Anställningsform Tillsvidareanställning

Anställningens omfattning Heltid/Deltid

Tillträde Enligt överenskommelse

Löneform Individuell lönesättning

Antal lediga befattningar 1

Sysselsättningsgrad 100%

Ort Vara kommun

Län Västra Götalands län

Land Sverige

Ref. nr. 2017/196

Kontakt Johanna Forslund Kullander, Näringslivschef 0512-310 88
Facklig företrädare Facklig företrädare, via kommunens växel 0512-310 00

Sista ansökningsdag 2017-08-20

Länk till annons http://vara.mynetworkglobal.com/what:job/jobID:159864

Annons: