Universitetslektor i landskapsarkitektur med inriktning mot hållbar landskapsförvaltning

Ref SLU.ua.2018.2.5.1-4081

Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap
Institutionen för stad och land

Vid institutionen för stad och land bedrivs utbildning och forskning vid avdelningarna: agrarhistoria. landskapsarkitektur, landsbygdsutveckling och miljökommunikation. Läs mer här: https://www.slu.se/sol

Avdelningen för landskapsarkitektur undervisar och forskar inom landskapsarkitekturens hela fält, dvs. planering, förvaltning och gestaltning.

Ämnesbeskrivning

Anställningens ämnesinriktning är landskapsarkitektur med inriktning mot hållbar landskapsförvaltning. Avsikten med denna anställning är att, med kunskap om historien, förstärka kompetensen inom dagens förvaltning av urbana utemiljöer för att kunna ta sig an framtidens utmaningar och bidra till ökad biologisk mångfald, klimatanpassning och andra ekosystemtjänster, men också till att säkerställa ändamålsenliga förutsättningar för rekreation och urbant friluftsliv.

Arbetsuppgifter
Universitetslektorn skall inom ämnesområdet:

 • utveckla och stärka undervisning och forskning samt följa den samhällsutveckling i övrigt som är av betydelse för arbetet inom ämnesområdet landskapsförvaltning
 • medverka i och utveckla utbildningssamarbeten inom avdelningen, institutionen och SLU samt med liknande ämnesinriktningar vid andra universitet nationellt och i internationella nätverk
 • bidra till fakultetens strategiska utveckling genom administrativa uppdrag på avdelningen, institutionen och fakulteten
 • publicera vetenskapliga artiklar, söka forskningsanslag och handleda doktorander

Lektorn förväntas ägna cirka 75 % åt grundutbildning och cirka 25 % åt forskning.

Behörighet
Behörig att anställas som lektor i landskapsarkitektur med inriktning mot hållbar landskapsförvaltning är den som:

 • avlagt doktorsexamen i ämnet landskapsarkitektur eller motsvarande miljögestaltande disciplin
 • visat pedagogisk skicklighet inom undervisning på grundnivå och avancerad nivå inklusive handledning av studenter
 • genomgått högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper som bör motsvara minst 10 veckors heltidsstudier
 • är vetenskapligt skicklig inom ämnesområdet och visat förmåga att erhålla externa forskningsanslag
 • har publicerat i skrifter relevanta för ämnesområdet för anställningen
 • har goda kunskaper i svenska eller annat skandinaviskt språk samt engelska

Bedömningsgrunder
Som bedömningsgrunder vid anställning skall gälla graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning. Därutöver ska gälla graden av administrativ och annan skicklighet av betydelse för anställningen. Särskild vikt kommer att fästas vid pedagogisk skicklighet.

Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten beaktas;

 • erfarenhet av planering, genomförande och utvärdering av undervisning inom landskapsarkitektur eller närliggande discipliner
 • handledning av studenter samt examination
 • förmåga att integrera forskning och ett vetenskapligt förhållningssätt i undervisningenVid bedömning av den vetenskapliga skickligheten beaktas:
 • den sökandes förutsättningar att utveckla det aktuella forskningsområdet, exempelvis förmågan att erhålla
 • forskningsanslag och publicera i vetenskapliga tidskrifter eller böcker
 • Den sökande förväntas ha ett starkt samarbetsnätverk av värde för institutionens undervisning och forskning.

Sista ansökningsdatum:
2019-02-21

Placering/ort:
Uppsala

Omfattning:
100%

Anställningsform:
Tillsvidare

Tillträde:
Enligt överenskommelse

Ansökan:
Det är önskvärt att ansökan skrivs på engelska, eftersom ansökningarna kommer att bedömas av sakkunniga både i Sverige och utomlands.

Till ledning för din ansökan finns SLU:s Anställningsordning och Riktlinjer för ansökan om anställning som professor, universitetslektor eller biträdande universitetslektor vid SLU som du kan läsa här.

Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan.

Ansök här

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/

Kontaktpersoner

Lars Johansson
Prefekt
018-671914
Lars.Johansson@slu.se

Denis Avdic
Fakultetshandläggare
+46 (0)40-415023
denis.avdic@slu.se

Annons: